Finansiell kalender 2021

2021-06-07 Årsredovisning 2020

2021-06-28 Årsstämma

2021-05-31 Delårsrapport 1/21 januari – mars

2021-08-24 Delårsrapport 2/21 januari – juni

2021-11-18 Delårsrapport 3/21 januari – september

2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021