Finansiell kalender 2020

2020-02-28   Bokslutskommuniké 2019

2020-05-21   Årsredovisning 2019

2020-06-11   Årsstämma 2020

2020-05-28   Delårsrapport jan-mars, 2020

2020-08-26   Halvårsrapport jan-juni, 2020

2020-11-19   Delårsrapport jan-sept, 2020

2020-02-26   Bokslutskommuniké