Emissionsdokument

Så här fungerar imILT®


Vad är immunoterapi?
Immunterapi inom cancerbehandling innefattar behandlingsmetoder som stärker kroppens egen förmåga att effektivt bekämpa cancer- eller tumörceller.

Tidskriften Science utsåg immunterapi mot cancer till årets forskningsgenombrott år 2013. I Cancerfondsrapporten 2014 lyftes immunterapi fram som ett område där utvecklingen accelererar markant.

Immunförsvaret kan bekämpa alla typer av sjukdomar i kroppen, även cancer. Immunterapi i behandling av cancer innebär att kroppens eget immunsystem aktiveras för att attackera cancercellerna. Tillsammans med kirurgi, strålning och kemoterapier har immunterapi potential att bli en ny hörnpelare inom cancerbehandling.

 

Krymper tumören och aktiverar immunförsvaret
CLS produkt och metod vänder sig i första hand till medicinska och kirurgiska onkologer med interventionella radiologer och kirurger. Behandlingen innebär att tumören destrueras eller krymps genom varsam uppvärmning. Den innebär också aktivering av en immunrespons som, i kombination med till exempel immunstimulerande monoklonala antikroppar, mAB:s, kan optimera annan immunonkologisk terapi.

CLS har sedan 2013 en CE-godkänd produkt och kan därmed utföra imILT®-behandlingar i EU. Under 2015 har systemet även godkänts för USA genom ’s FDA 510(k)-clearance. Bolaget har också patent/patentansökningar för denna marknad.

 

Kliniska studier pågår
För att fullt ut kommersialisera produkt och metod behövs stöd i kliniska data utöver de som presenterats i den bakomliggande forskningen. CLS genomför för närvarande ett studieprogram som omfattar kliniska studier inom malignt melanom (Karolinska Sjukhuset i Stockholm), prostatacancer (Skånes Universitetssjukhus i Malmö) samt tumörer i organ som till exempel lever, njure och lunga (Johan Wolfgang Goethe University Hospital, Frankfurt).

Därtill finns godkännande för studier inom pancreas-cancer vid Institut Paoli-Calmettes (IPC) i Marseille, Frankrike samt vid Universitetssjukhuset i Verona, Italien. Avsiktsförklaringar avseende så kallade referenskliniker, klinker som erbjuder imILT®-behandling samt fungerar som utbildningscentra, finns idag med fyra sjukhus i Europa.

I kommersialiseringsplanen för CLS produkt ingår att under 2016 få till stånd liknande samarbeten i USA såväl avseende kliniska studier som referenskliniker. CLS har initierat aktiviteter i Asien avseende regulatoriska godkännanden och strategiska samarbetspartners, för att under slutet av 2016 samt 2017 introducera imILT® på den asiatiska marknaden.

 

Företrädesemission om ca 21,8 mSEK
För att kunna realisera ovanstående planer är det Bolagets bedömning att befintligt rörelsekapital inte är tillräckligt. För att stärka Bolagets finansiella ställning och tillföra de resurser som krävs för att genomföra kliniska studier beskrivna ovan och lanseringen i Europa samt gå vidare med aktiviteterna i USA och Asien, har styrelsen beslutat att utnyttja det bemyndigande till nyemission som antogs vid Bolagets årsstämma den 17 juni 2015 och genomföra en företrädesemission om cirka 21,8 miljoner kronor före emissionskostnader. Vid full teckning bedöms tillfört rörelsekapital täcka Bolagets behov de närmaste 12 månaderna.

 

Informationsträffar
Lund, onsdag 27 januari 2016, kl 9.00
Aktiespararna, Aktiedagen Lund, Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund
Anmälan sker på Aktiespararnas webbplats: Aktiespararna

Göteborg, torsdag 28 januari 2016, kl 20.00
Handelshögskolan, Volvosalen Hus E, plan 4, Lilla Bergsgatan
Anmälan sker på Aktiespararnas webbplats: Aktiespararna

Stockholm, måndag 1 februari 2016, kl 12.00
AktieTorget, Mäster Samuelsgatan 42, plan 3
Anmälan sker via e-post: AktieTorget

Stockholm, måndag 1 februari 2016, kl 18.40
Aktiespararna, Aktiekväll, Hotel Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61 A, Stockholm
Anmälan sker på Aktiespararnas webbplats: Aktiespararna

Arkiv

2017
PM ang nyemission i CLS
Ladda ner här.

 

2016
Informationsmemorandum 
Ladda ner här.

Informationsfolder 
Ladda ner här.

Anmälningssedel för teckning av aktier i CLS utan företrädesrätt 
Ladda ner här.

 

2014
Informationsmemorandum 
Ladda ner här.

 

2013
Prospekt
Ladda ner här.

 

2012
Prospekt
Ladda ner här.

 

2009
Informationsmemorandum 
Ladda ner här.