Aktiekapital

Bolaget har A- och B-aktier. Det totala antalet aktier uppgår till 34 603 821 stycken, varav 600 000 stycken av dessa är A-aktier. A-aktien ger tio (10) röster per aktie medan B-aktien ger en (1) röst per aktie.
Aktiekapitalet uppgår till 3 200 853,46 kronor.
Kvotvärde är 0,0925 kronor.

 

Aktiekapitalets utveckling


YearHändelseKvotvärdeÖkning av antalet aktierÖkning av aktiekapitalTotalt antal aktierTotalt aktiekapital
2006Nyemission (bildande)1001020102 0001 020102 000
2007Nyemission10018018 0001 200120 000
2007Nyemission100757 5001 275127 500
2008Nyemission10010010 0001 375137 500
2008Nyemission100141 4001 389138 900
2008Fondemission370N/A375 0301 389513 930
2008Aktieuppdelning0,09255 554 611N/A5 556 000513 930
2008Nyemission0,0925251 00023 217,505 807 000537 147,50
2008Nyemission0,0925369 00034 132,506 176 000571 280
2009Nyemission *0,0925770 00071 2256 946 000642 505
2010Nyemission0,09252 754 398254 781,8159 700 398897 286,815
2010Nyemission/optioner0,09251 300120,259 701 698897 407,065
2011Nyemission/optioner0,092568 5926 344,769 770 290903 751,825
2011Nyemission/optioner0,09251 244 621115 127,442511 014 9111 018 879,2675
2012Nyemission/optioner0,09253 548 800328 26414 563 7111 347 143,2675
2013Nyemission/optioner0,09252 484 285229 796,362517 047 9961 576 939,63
2014Nyemission/optioner0,09252 435 428240 076,9919 643 4231 817 016,62
2015Nyemission/optioner0,0925642 85059 463,62 20 286 2731 876 480,25
2016Nyemission/optioner0,09253 120 965288 689,2623 407 2382 165 169,51
2016Kvittnings-emission0,0925285 71426 428,5423 692 9522 191 598,05
2016Riktad nyemission0,092589 9788 322,9623 782 9302 199 921,02
2017Nyemission0,09253 397 561314 274,3927 180 4912 514 195,42