Styrelse och ledning

Styrelse

Hans von Celsing, född 1950
Styrelseordförande sedan 2013.

Utbildning/bakgrund: Hans von Celsing, MBA Harvard Business School, var vice VD i Elekta (1986-98) och ansvarade där bland annat för stora delar av företagets internationella marknadssatsningar framförallt i USA och Asien.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Partner Fondkomission AB, Peptonic Medical AB och ADAM SA. Styrelseledamot i Advanced Oncotherapy Plc.
Innehav i CLS: 100 000 A-aktier, 60 000 B-aktier, inga optioner.
Beroendeställning: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

 

Marika Crohns, född 1967
Styrelseledamot sedan 2020

Utbildning/bakgrund: MD, PhD och MBA. Crohns är Senior Director i Sanofi Group, med ansvar för Medical Affairs i Europa inom onkologi och hematologi samt transplantation av solida organ. Crohns har lång erfarenhet och ett brett kontaktnät inom cancerområdet såväl kliniskt som kommersiellt.
Övriga uppdrag: Crohns har inga övriga styrelseuppdrag.
Innehav i CLS: Inga aktier, inga optioner.
Beroendeställning: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

 

Lars-Erik Eriksson, född 1949
Styrelseledamot sedan 2006 samt CFO.

Utbildning/bakgrund: Lars-Erik Eriksson, civilekonom, har arbetat inom Sparbanksvärlden bland annat som chefsrevisor för Sparbankerna i Sverige samt inom Föreningsbankens svenska och utländska bolag. VD i CLS 2006-2020.
Övriga uppdrag: Bolagsman i ED-Consult HB. Styrelseledamot i Elano AB och Salitre AB.
Innehav i CLS: 300 000 A-aktier och 666 579 B-aktier via Elano AB, inga optioner.
Beroendeställning: Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning, beroende i förhållande till bolagets större ägare.

 

Catherine Gilmore-Lawless, född 1960
Styrelseledamot sedan 2020

Utbildning/bakgrund: BSc, MBA. Gilmore-Lawless är strategisk rådgivare vid International Stereotactic Radiosurgery Advisor samt medgrundare och ägare av Gage Hospitality Group. Gilmore-Lawless har tidigare varit verksam inom Elekta Instrument AB och Elekta Instrument Inc., och har kunskap inom onkologi och neurokirurgi samt ett omfattande nätverk inom såväl ledande universitetskliniker som stora och välkända sjukhus.
Övriga uppdrag: Gilmore-Lawless är styrelseledamot i IRRAS AB (publ).
Innehav i CLS: Inga aktier, inga optioner.
Beroendeställning: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

 

Rolf Kiessling, född 1948
Styrelseledamot sedan 2013.

Utbildning/bakgrund: Rolf Kiessling, leg. läkare, medicine doktor, är sedan 1994 professor i experimentell onkologi på Karolinska Institutet i Stockholm samt överläkare vid Tema Cancer, Karolinska sjukhuset.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i ImmCon AB
Innehav i CLS: Inga aktier, inga optioner.
Beroendeställning: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

 

Gunilla Savring, född 1962
Styrelseledamot sedan 2020

Utbildning/bakgrund: Executive MBA samt Lunds Universitet. Verksam som konsult i eget bolag. Savring har många års erfarenhet av styrelsearbete, företagsledning, organisationsuppbyggnad och investor relations. Savring är sedan 2014 knuten till CLS med uppdrag som Chief Investor Relations Officer.
Övriga uppdrag: Ordförande/VD i Savring Consulting, styrelseledamot i aXichem AB (publ).
Innehav i CLS: 35 991 B-aktier.
Beroendeställning: Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

 

Karl-Göran Tranberg, född 1942
Styrelseledamot sedan 2006 samt Senior Medical Advisor

Utbildning/bakgrund: Karl-Göran Tranberg, leg. läkare, medicine doktor, tidigare professor och överläkare vid kirurgiska kliniken, Lunds Universitetssjukhus. Tranbergs forskning och kliniska verksamhet utgör grunden till CLS produkter och metod.
Övriga uppdrag: VD och styrelseledamot i KG Tranberg Medical AB
Innehav i CLS: 200 000 A-aktier och 1 251 499 B-aktier via KG Tranberg Medical AB, inga optioner.
Beroendeställning: Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning, beroende i förhållande till bolagets större ägare.

 

 

Ledning

Dan J. Mogren
tf Verkställande Direktör
Medarbetare i CLS sedan 2014

Dan Mogren har 20 års erfarenhet av ledande befattningar inom affärs- och produktutveckling, marknadsföring och försäljning, samt 15 års erfarenhet av internationell marknadsföring av medicintekniska produkter. Dan Mogren har grundat och utvecklat flera företag inom det medicintekniska området.

Innehav i CLS: 51 018 B-aktier, inga optioner.

 

Stephan Dymling
Chief Technical Officer
Medarbetare i CLS sedan 2011

Stephan Dymling har en doktorsexamen i biomedicinsk teknik samt har 30 års erfarenhet inom medicinteknik. Han har haft befattningar som chef för teknisk utveckling (CTO) och utvecklingschef på olika medicintekniska företag. Stephan Dymling har stor erfarenhet av medicintekniska produkter, både nationellt och internationellt.

Innehav i CLS: 51 051 B-aktier, inga optioner.

 

Lars-Erik Eriksson
Chief Financial Officer och styrelseledamot i CLS sedan 2006
Se information under styrelse.

 

Lotta Ljungberg
VP
VP Regulatory Affairs & Quality Assurance
Medarbetare i CLS sedan 2021

Lotta Ljungberg, har en Master of Science från Lunds Universitet samt 25 års erfarenhet av kvalitetsarbete och regulatoriskt arbete, i ledande befattningar, inom medicinteknik och IVD-produkter, bland annat i bolag som Biora, Elos Medtech och HemoCue.

Innehav i CLS: inga B-aktier, inga optioner.

 

Gunilla Savring
Chef Investor Relations Officer och styrelseledamot i CLS sedan 2020
Medarbetare i CLS sedan 2014

Se information under styrelse.

 

Hoda Tawfik
VP Medical Affairs
Medarbetare i CLS sedan 2021

Hoda Tawfic,  har en PhD från University of Cairo, Faculty of Pharmacy, Dept. of Pharmacology and Toxicology, och har mångårig erfarenhet av forskningsarbete och klinisk utveckling inom såväl akademi som i internationella företag så som Medigene och Magforce Nanomedicine

Innehav i CLS: inga B-aktier, inga optioner.