Lokal ablation

Precision och säkerhet utvecklad av CLS


TRANBERG®

Cancer Immunotherapy System

imILT®

Kliniska studier pågår inom bland annat hud-,
bröst- och prostatacancer


Contact