Finansiell kalender 2018

2018-02-22   Bokslutskommuniké 2017

2018-06-13   Årsstämma 2018

2018-05-24   Delårsrapport januari – mars 2018

2018-08-23   Delårsrapport januari – juni 2018

2018-11-22   Delårsrapport januari – september 2018

2019-02-14   Bokslutskommuniké 2018