Styrelse och ledning

styrelse

Styrelse
Stående från vänster: Karl-Göran Tranberg, Styrelseledamot, Senior Medical Advisor. Arne Ferstad, Styrelseledamot. Rolf Kiessling, Styrelseledamot.
Sittande från vänster: Hans von Celsing, Styrelseordförande. Lars-Erik Eriksson, VD. Carl Borrebaeck, Styrelseledamot.

Medarbetare
Från vänster: Mats Ekelund, Cristina Pantaleone, Nils Amoghli, Dan J. Mogren, Lars-Erik Eriksson, Gunilla Savring, Marie Grey, Ingmar Malm, Emily Emilsson, Verena Knappe och Stephan Dymling

Ej i bild: Karin Peterson, Jimmy Johansson, Daniel Henriksson, Alan Weinberg och Manuela Schwagmeier

Ledningsgrupp:
Lars-Erik Eriksson, VD
Mats Ekelund, CMO
Stephan Dymling, CTO
Marie Grey, Chef kvalitetssäkring
Dan J. Mogren, CCO
Karin Peterson, Chief Product Officer (ej med på bild)
Gunilla Savring, Investor Relations